ORGANISATION

ORGANISATION

MSV är en föräldraförening och bedrivs i samarbete med skolan och i skolans lokaler. Personalen har ansvar för det pedagogiska innehållet. En föräldrautsedd styrelse har det övergripande ansvaret för verksamhetens budget.

HISTORIK

Mellanstadieverksamheten, MSV, startade hösten 1989 i hörnet av Timmermansgatan och Sankt Paulsgatan, och gick då under namnet MSV Järnet eftersom MSV då tog över lokaler från den järnaffär som låg där.

Den 18 augusti 1993 skedde en nystart för MSV, då den nybildade föräldraföreningen tog över ansvaret för verksamheten. Numera finns vi i Södermalmsskolans lokaler och i Björngårdsskolan.

Sedan januari 2005 går även Björngårdsskolans elever hos oss, vilket fungerar väldigt bra. Det har gett barnen både på Björngårdsskolan och Södermalmsskolan möjlighet att skapa nya kontakter och därmed en tryggare närmiljö. Tryggheten för Björngårdseleverna bygger på samarbete med pedagog knuten till verksamheten under skoldag och MSV.

Barnantalet för denna åldersgrupp ökar och föräldraföreningen planerar tillsammans med skolorna en utökning av verksamheten. Höstterminen 2012 öppnar vi en avdelning för årskurs 4a i Björngårdsskolan. En arbetsgrupp med representanter från styrelsen,personal och skolledning arbetar vidare hur utvecklingen skall bli.

bäst i stan!