SOMMAROMSORG BLIVANDE FYROR

Den ordinarie verksamheten på MSV startar uppropsdagen onsdag 16 augusti. Under vecka 32 och 33 är det sommaromsorg för anmälda elever. Observera att det endast gäller elever som tecknat avtal med MSV som har möjlighet  att anmäla omsorg för vecka 32 och 33. Verksamheten är förlagd i MSV:s hemvist på Södermalmsskolan. Öppet kl. 9.00 -17.00. Lunch serveras i skolans matsal.

Skolan startar med två planeringsdagar 8-9 augusti, då bemannas jourfritids med vikarier på Gamla Maria skola.MSV tar över omsorgsansvar 9/8 då brytpunkt för skolbyte sker i staden.

Skicka in anmälan av omsorgsbehov senast måndag 9 juni i adresserat kuvert till föräldraföreningen för fritidsverksamhet vid Södermalmsskolan.

Anmälan hittar du här.

bäst i stan!