KALENDARIUM

 

Vårterminen 2017 

9/1      Skolskart

17/1    BUNKERN kvällsverksamhet

1/2      Skolstartsmöte MSV deltar

7/2      SOPPKVÄLL på MSV kl. 17-19

8/2       Personalkonferens MSV stänger 15.30 ( jourfritids)

13/2    Utvecklingssamtal MSV öppnar 12.30

22/2     Utvecklingssamtal MSV öppnar 12.30

Vecka 9  SPORTLOV MSV omsorg för anmälda elever

9/3     MSV DISCO kl18.30-21.30  

5/4       Personalkonferens MSV stänger 15.30  ( jourfritids)

Vecka 15  PÅSKLOV MSV omsorg för anmälda elever.

21/4    TÅRTTÄVLING

26/5    KLÄMDAG Kristi Himmelfärds dag (Jourfritids)

31/5    Sexornas avslutningsmiddag på BUNKERN

7/6      VATTENKRIG

8/6      Personalkonferens MSV stänger 15.30  ( jourfritids )

9/6      Skolavslutning  

 

Jourfritids för konferensdagar anmäls senast samma måndag till expeditionen på Gamla Maria skolan 508 400 74

 

 

 

bäst i stan!