ANMÄLAN LÄSÅRET 2019/2020

Medlemskap i mellanstadieverksamheten ” MSV ” registreras via MSV:s hemsida för varje barn som ska delta i verksamheten och ett medlemsavtal ska skrivas under av samtliga vårdnadshavare.

Anmälan sker via Föreningshuset genom det här formuläret.

Efter att anmälan är gjord kommer du få ett mejl med en länk till det medlemsavtal som måste skrivas under och skickas in. Du kan även hitta medlemsavtalet via den här länken.

Anmälan är bindande och MSV tillämpar numera löpande medlemskap. En månads uppsägningstid gäller under pågående läsår.

Avgifter för läsår 2019/2020

årskurs 4: 630 kr/månad
årskurs 5: 509 kr/månad
årskurs 6: 413 kr/månad (inkluderar kvällsverksamhet för årskurs 6).

Avgiften betalas 11 månader/år och i förskott. Fakturan skickas till barnets adress om inte annat angivits i anmälningsblanketten. Extra avgifter tas ut för vissa aktiviteter. Under juli månad är MSV stängt, vid behov köper vi in omsorg via Södermalmsskolan. Nyanmälda 4:or är välkomna till Södermalmsskolans sommarfritids  från 12:e augusti. MSVs ordinarie verksamhet öppnar 19:e augusti.

bäst i stan!