ANMÄLAN LÄSÅRET 2018/2019

Medlemskap i mellanstadieverksamheten ” MSV ” registreras via MSV:s hemsida för varje barn som ska delta i verksamheten och ett medlemsavtal ska skrivas under av samtliga vårdnadshavare.

Anmälan sker via Föreningshuset genom det här formuläret.

Efter att anmälan är gjord kommer du få ett mejl med en länk till det medlemsavtal som måste skrivas under och skickas in. Du kan även hitta medlemsavtalet via den här länken.

Anmälan är bindande och MSV tillämpar numera löpande medlemskap. En månads uppsägningstid gäller under pågående läsår.

Avgiften per termin för läsår 2018/2019 är:

årskurs 4: 3 355 kr / termin 5 delbet 671 kr/månad
årskurs 5: 2 690 kr / termin 5 delbet 538 kr/månad
årskurs 6: 2 160 kr / termin 5 delbet 432 kr/månad (inkluderar kvällsverksamhet för årskurs 6).

Avgiften betalas i förskott uppdelat på fem betalningstillfällen per termin och fakturan skickas till barnets adress, om inte annat angivits i anmälningsblanketten. Extra avgifter tas ut för vissa aktiviteter. Under juli månad är MSV stängt, vid behov köper vi in omsorg via Södermalmsskolan. Nyanmälda 4:or är välkomna till Södermalmsskolans sommarfritids från den 13 augusti. Den 20 augusti öppnar MSV sin verksamhet.

bäst i stan!