VECKOPLANERING

 

Planering sker veckovis och anslås på MSV och i skolan . Medlemmar får mail samt följer instagram.

En fast ram med veckoaktiviteter, verksamheten utformas tillsammans med eleverna och deras initiativ ges stort utrymme i allt från fysiska aktiviteter till skapande och rekreation.

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
PINGIS BILJARD   DATA TV-SPEL VERKSTAN PINGIS BILJARD    DATA TV-SPEL VERKSTAN PINGIS BILJARD     DATA TV-SPEL VERKSTAN PINGIS               BILJARD   DATA            TV-SPEL VERKSTAN PINGIS BILJARD  VERKSTAN
mellanmål 14.30-15:50 mellanmål 14.30-15:50 mellanmål 14.30-15:50 mellanmål 14.30-15:50  mellanmål 14.30-15:50
 Mobilfri zon  Mobilfri zon   Mobilfri zon  Mobilfri zon
Måndagsbollen i idrottsalen Akrobatik i idrottsalen
Kahoot / turnering Bollspel / lekar i idrottsalen  FILM
BUNKERN kvällsverksamhet ÅK 6-8 kl 18-21

                           

BUNKERN kvällsverksamhet ÅK 6-8 kl 18-21

 

 

 

 

 

 

bäst i stan!