KALENDARIUM

Vårterminen 2021

11/1 – Skolstart
Vecka 9 – SPORTLOV
17/3 – PK MSV stänger 15.30, jourfritids kräver föranmälan
Vecka 14  – PÅSKLOV
29/4  – Utvecklingssamtal i skolan MSV öppnar 12.30
3/5  – Utvecklingssamtal i skolan MSV öppnar 12.30
4/5 – Utvecklingssamtal i skolan MSV öppnar 12.30
14/5Klämdag, omsorg kräver föranmälan
26/5Studiedag i skolan MSV omsorg kräver föranmälan
11/6 – SKOLAVSLUTNING
16/6 – PK MSV stänger 14.30, jourfritids kräver föranmälan

Vårterminens storgruppsaktiviteter ligger nere under Pandemin.

Jourfritids för konferensdagar anmäls senast samma måndag till expeditionen på Gamla Mariaskolan 508 400 74

Planering sker veckovis och anslås på MSV och i skolan, medlemmar får mail samt via Instagram.
En fast ram med veckoaktiviteter utformas tillsammans med eleverna, deras initiativ ges stort utrymme i allt från fysiska aktiviteter till skapande och rekreation.

MSV följer Stockholm stads rekommendationer under pandemin och delar upp barngruppen årskursvis med fokus på  utevistelse och inomhusaktiviteter uppdelat i mindre grupper.

bäst i stan!