VECKOPLANERING

Planering sker veckovis och anslås på MSV och i skolan, medlemmar får mail samt följer instagram.
En fast ram med veckoaktiviteter utformas tillsammans med eleverna, deras initiativ ges stort utrymme i allt från fysiska aktiviteter till skapande och rekreation.

MSV följer Stockholm stads rekommendationer under pandemin och delar upp barngruppen årskursvis med fokus på  utevistelse och inomhusaktiviteter uppdelat i mindre grupper.

 

bäst i stan!