TEMADAGAR REKREATION 10-11 maj

I barnens fritidsverksamhet ska det finnas en balans mellan aktiviteter, rekreation och vila.MSV vill inspirera och utmana barnen att prova på och upptäcka former för vila och välbefinnande.Ge våra ungdomar möjlighet till medveten närvaro i vardagen.

Yoga med Sophi