Mellanstadieverksamheten vid Södermalmsskolan

MSV är föräldraföreningen som bedriver fritidsverksamheten i samarbete med Södermalmsskolan i skolans lokaler.

Här finner ni information om hur ni gör för att aktivera autogiro.

Styrelsen behöver inför årsmötet 10/10 18:00 fylla på med fler engagerade föräldrar.
Det är roligt, givande och tar inte mycket tid i anspråk.
Kontakta Styrelsen

bäst i stan!