Mellanstadieverksamheten vid Södermalmsskolan

MSV är föräldraföreningen som bedriver fritidsverksamheten i samarbete med Södermalmsskolan i skolans lokaler.

Välkomna alla blivande 4:or!
Här finner ni information hur ni gör för att anmäla er till MSV läsåret 2022/2023.

bäst i stan!