Mellanstadieverksamheten vid Södermalmsskolan

MSV är föräldraföreningen som bedriver fritidsverksamheten i samarbete med Södermalmsskolan i skolans lokaler.

Nu har våra nya elever fått sin första faktura från MSV, här finns information om avgifter, betalning och autogiro.

bäst i stan!