Mellanstadieverksamheten vid Södermalmsskolan

MSV är föräldraföreningen som bedriver fritidsverksamheten i samarbete med Södermalmsskolan i skolans lokaler.

Till hösten ser vi fram emot att välkomna alla elever från Rektangeln på Gamla Maria, här hittar ni all information om anmälan till MSV.

bäst i stan!