UPPSÄGNING

Uppsägning sker genom att fylla i uppsägningsblanketten och lämna in den till MSV eller posta den till:

Föräldraföreningen för fritidsverksamhet
SÖDERMALMSSKOLAN
Timmermansgatan 21
118 55 Stockholm

bäst i stan!