ANMÄLAN LÄSÅRET 2024/2025

Medlemskap i mellanstadieverksamheten ” MSV ” registreras för varje barn som ska delta i verksamheten och ett medlemsavtal ska skrivas under av samtliga vårdnadshavare.

Anmälan sker via Föreningshuset via det här formuläret.

När anmälan är gjord så skriver ni under och skickar in  medlemsavtalet.

Anmälan är bindande och MSV tillämpar löpande medlemskap.
En månads uppsägningstid gäller under pågående läsår.

MSV är öppen för alla barn med rätt till öppen fritidsverksamhet som är folkbokförda inom Stockholms Stad.

Om fler barn skulle anmäla sig än vad MSV kan ta emot tillämpas enkla köregler:
I första hand ges plats till elever som är inskrivna i åk 4-6 på Södermalmsskolan.
I andra hand ges plats till elever som har varit inskrivna på Södermalmsskolan men som av någon anledning har bytt skola.
I tredje hand ges plats till elever som är folkbokförda på adress i närområdet.
I fjärde hand ges plats till övriga elever i turordning efter inkommande av ansökan.

Avgifter 
årskurs 4: 646 kr/månad
årskurs 5: 522 kr/månad
årskurs 6: 424 kr/månad (inkluderar kvällsverksamhet för årskurs 6).

Avgiften betalas 11 månader/år i förskott. Fakturan skickas till barnets adress om inte annat angivits i anmälningsblanketten. Extra avgifter tas ut för vissa aktiviteter.
Under juli månad är MSV stängt, vid behov köper vi in omsorg via Södermalmsskolan. Nyanmälda 4:or är välkomna till Södermalmsskolans sommarfritids c:a en vecka innan skolstart i augusti (datum fastställs under vårterminen).
MSVs ordinarie verksamhet öppnar vid skolstart.

BETALNING
MSV-avgiften kan betalas via faktura eller via autogiro.

Faktura
MSV tar ut en fakturaavgift om 29 kr/faktura  för medlemmar som fortsatt önskar få pappersfaktura skickad. Detta då utskick är förenad med en extra kostnad för föreningen. För att slippa avgiften, ansök så snart så möjligt om autogiro i er internetbank (hantering av ansökan tar olika lång tid hos olika banker).

Autogiro
För att ansluta till autogiro:

  • Anslutning till autogirobetalning görs via internetbank. Sök upp och välj ”MSV – Föräldraförening.”
  • Bankgironummer: 681-0063 *
  • Typ av betalning: Terminsavgift
  • VIKTIGT: Barnets medlemsnummer behövs för att ansluta till autogiro. Numret finns på fakturan.
  • Betalar man för fler än ett barn så upprepas ansökan om autogiro med nästa medlemsnummer.

I Föreningshusets lathund för autogiro har de samlat in uppgifter från de vanligaste bankerna om hur ni gör för att registrera och/eller ändra autogiro.
Hantering av ansökan tar olika lång tid hos olika banker, kontrollera gärna status på ansökan om autogiro i din internetbank. Får man trots ansökan om autogiro ändå en pappersfaktura hem så har autogirobetalningen ännu inte aktiverats. Frågor om eventuella problem med anslutning riktas i första hand till respektive bank.

OBS! Medlemsavgiften upphör automatiskt att dras via autogiro vid utgången av årskurs 6. Om barnet ska sluta på MSV tidigare måste platsen aktivt sägas upp och då upphör också medlemsavgiften att dras.

* Detta är MSVs bankgironummer, vilket skiljer sig från Föreningshusets klientmedelskonto som används vid fakturabetalning.

bäst i stan!