MSV

MÅLSÄTTNING
MSV erbjuder olika former av aktiviteter som svarar mot elevernas behov. Allt från fysiska aktiviteter, skapande verksamhet och rekreation. Barnen kommer till MSV med en inneboende lust och nyfikenhet. Omsorg i en lärande miljö där eleverna kan utveckla förmågan att bygga och fördjupa relationer med andra barn och vuxna. Verksamheten planeras veckovis samt långsiktigt med fasta traditioner.

VERKSAMHET
I vår hemvist i Södermalmsskolan finns det dagligen tillgång till aktiviteter som pingis, biljard, TV-spel och data. Möjlighet att pyssla, spela spel och lyssna på musik.

MELLANMÅL
MSV:s mellanmål serveras i Södermalmsskolans skolans lilla matsal
kl 14.00–15.50
På lovdagar och studiedagar serveras lunch för anmälda barn. Närvarokontroll sker i samband med maten.

INKLUDERING ANPASSAD GRUNDSKOLA
Elever som har anpassad grundskola inkluderas på MSV. Gruppen har en egen hemvist i anslutning till klassrummet. I leken och den positiva samverkan växer barnens självkänsla och mognad att förstå varandra. Personalen följer med under hela dagen och kan därför känna av barnens dagsform. Vi försöker ge varje elev förutsättningar att utvecklas efter sin förmåga.

bäst i stan!