ORGANISATION

ORGANISATION

MSV är en föräldraförening och bedrivs i samarbete med skolan och i skolans lokaler. Personalen har ansvar för det pedagogiska innehållet. En föräldrautsedd styrelse har det övergripande ansvaret för verksamhetens budget.

HISTORIK

Mellanstadieverksamheten, MSV, startade hösten 1989 i hörnet av Timmermansgatan och Sankt Paulsgatan, och gick då under namnet MSV Järnet eftersom MSV då tog över lokaler från den järnaffär som låg där.

Den 18 augusti 1993 skedde en nystart för MSV, då den nybildade föräldraföreningen tog över ansvaret för verksamheten. Numera finns vi i Södermalmsskolans lokaler.

Under åren 2005-2012 gick även Björngårdsskolans elever hos oss, vilket fungerade väldigt bra. Det har gett barnen både på Björngårdsskolan och Södermalmsskolan möjlighet att skapa nya kontakter och därmed en tryggare närmiljö. Barnantalet för denna åldersgrupp har ökat och föräldraföreningen planerade tillsammans med skolorna en utökning av verksamheten. Höstterminen 2012 öppnar vi en avdelning för årskurs 4a i Björngårdsskolan. En arbetsgrupp med representanter från styrelsen,personal och skolledning utvecklade verksamheten och Björngårdsskolan valde att starta upp i egen regi. Vårt samarbete fortsätter med grannskolan kring turneringar och disco.

bäst i stan!