ORGANISATION

ORGANISATION
MSV är en föräldraförening som bedriver fritidsverksamhet i samarbete med Södermalmsskolan i skolans lokaler. Personalen har ansvar för det pedagogiska innehållet.
En föräldrautsedd styrelse har det övergripande ansvaret för verksamhetens budget.

HISTORIK
Mellanstadieverksamheten, MSV, startade hösten 1989 i hörnet av Timmermansgatan och Sankt Paulsgatan, och gick då under namnet MSV Järnet eftersom MSV då tog över lokaler från den järnaffär som låg där.
Den 18 augusti 1993 skedde en nystart för MSV, då den nybildade föräldraföreningen tog över ansvaret för verksamheten. Numera finns vi i Södermalmsskolans lokaler.

Under åren 2005-2012 gick även Björngårdsskolans elever hos oss, vilket fungerade väldigt bra. Det gav barnen både på Björngårdsskolan och Södermalmsskolan möjlighet att skapa nya kontakter och därmed en tryggare närmiljö. Barnantalet för denna åldersgrupp ökade och föräldraföreningen planerade tillsammans med skolorna en utökning av verksamheten.
Höstterminen 2012 öppnades en avdelning för årskurs 4 i Björngårdsskolan. En arbetsgrupp med representanter från styrelsen, personal och skolledning utvecklade verksamheten och Björngårdsskolan valde att starta upp i egen regi. Vårt samarbete fortsätter med grannskolan kring turneringar och disco.

bäst i stan!