ORGANISATION

MSV är en föräldraförening och bedrivs i samarbete med Södermalmsskolan i deras lokaler. Personalen har ansvar för det pedagogiska innehållet.
En föräldrautsedd styrelse har ansvar för verksamhetens budget. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att verksamheten följer skollagen och riktlinjer för fristående fritidshem i Stockholms stad.

bäst i stan!