KALENDARIUM

Höstterminen 2022

18/8 Skolstart

31/10-4/11 Höstlov

22/12 Skolavslutning

 

 Jourfritids för konferensdagar anmäls senast samma måndag till expeditionen på Gamla Mariaskolan 08-508 400 74

Planering sker veckovis och anslås på MSV och i skolan, medlemmar får mail samt via Instagram.
En fast ram med veckoaktiviteter utformas tillsammans med eleverna, deras initiativ ges stort utrymme i allt från fysiska aktiviteter till skapande och rekreation.

bäst i stan!