KALENDARIUM

Vårterminen 2024 

13/6 – 28/6  + augusti  tom skolstart Sommarfritids MSV, omsorg kräver föranmälan
Juli MSV STÄNGT
19 augusti Skolstart höstterminen 2024

Jourfritids för konferensdagar anmäls senast samma måndag till expeditionen på Gamla Mariaskolan 08-508 400 74

Planering sker veckovis och anslås på MSV, i skolan och via mail. 
En fast ram med veckoaktiviteter utformas tillsammans med eleverna, deras initiativ ges stort utrymme i allt från fysiska aktiviteter till skapande och rekreation.

bäst i stan!