KALENDARIUM

Höstterminen 2023  

V 38

Tisdag 20/9: Utvecklingssamtal, MSV öppnar 13.00
Onsdag 21/9: Utvecklingssamtal, MSV öppnar 13.00

V 39 Onsdag 27/9: Personalkonferens, MSV stänger 15.30 (Jourfritids anmäls senast måndag samma vecka).
Fredag 29/9: Utvecklingssamtal, MSV öppnar 13.00
V 41 Måndag 9/10: Föräldramöte och årsmöte på MSV kl 18.00-19.00
V 44  30 oktober – 6 november
HÖSTLOV MSV – omsorg kl 9.00-17.00  för anmälda elever
V 45 Måndag 6 november – Studiedag. MSV öppet kl 9.00-18.00 för anmälda elever.
V 46          Tors 16/11 – prel MSV-DISCO
V 51 – 1 22/12 – 5/1.
JULLOV. MSV-omsorg kl. 9.00-17.00 för anmälda elever.
V 2 Måndag 8/1: Planeringsdag. Jourfritids kräver föranmälan.
Tisdag 9/1: Skolstart, MSV ordinarier verksamhet.

Jourfritids för konferensdagar anmäls senast samma måndag till expeditionen på Gamla Mariaskolan 08-508 400 74

Planering sker veckovis och anslås på MSV, i skolan och via mail. 
En fast ram med veckoaktiviteter utformas tillsammans med eleverna, deras initiativ ges stort utrymme i allt från fysiska aktiviteter till skapande och rekreation.

bäst i stan!