KALENDARIUM

Vårterminen 2023  

V 2    Tis 10/1 Skolstart MSV startar upp ordinarie verksamhet.
  Tis 10 /1 BUNKERN kvällsverksamhet premiär. Öppet tisdagar och onsdagar  kl 18-21
V 8          Tis 21/2 SOPPKVÄLL kl 17-19 i matsalen
V 9         SPORTLOV MSV verksamhet för anmälda elever
V 11       Ons 15/3 PK MSV stänger 15.30
V 14-15  7/4-14/4 PÅSKLOV MSV verksamhet för anmälda elever
V 16        Fre 21/4 Utvecklingssamtal SÖM, MSV öppnar 13.00
V 17        Mån 24/4 Utvecklingssamtal SÖM, MSV öppnar 13.00 
Ons 26/4 Utvecklingssamtal SÖM, MSV öppnar 13.00
V 18

Mån 1/5 LOVDAG
Ons 4/5 MSV-DISCO

V 20        Ons 17/5 studiedag, MSV öppet
Tors 18/5 LOVDAG
Fre 19/5 klämdag, MSV verksamhet för anmälda barn
V 21 25/5 MSV tårttävling
V 23  Mån 5/6  klämdag,MSV verksamhet för anmälda barn
Tis 6/6 LOVDAG
Ons 7/6 sexornas avslutningsmiddag
V 24

Ons 13/6 Skolavslutning
Tors 14/6 PK , MSV stänger kl. 14.30

Sommarverksamhet juni och augusti för anmälda barn

Jourfritids för konferensdagar anmäls senast samma måndag till expeditionen på Gamla Mariaskolan 08-508 400 74

Planering sker veckovis och anslås på MSV, i skolan och via mail. 
En fast ram med veckoaktiviteter utformas tillsammans med eleverna, deras initiativ ges stort utrymme i allt från fysiska aktiviteter till skapande och rekreation.

bäst i stan!