KALENDARIUM

Höstterminen 2022

18/8 Skolstart

10/10 Årsmöte – 18.00

31/10-4/11 Höstlov

1/12 Föreläsning ”Frisk & Fri”, kl. 18.15

22/12 Skolavslutning

 

Jourfritids för konferensdagar anmäls senast samma måndag till expeditionen på Gamla Mariaskolan 08-508 400 74

Planering sker veckovis och anslås på MSV, i skolan och via mail. 
En fast ram med veckoaktiviteter utformas tillsammans med eleverna, deras initiativ ges stort utrymme i allt från fysiska aktiviteter till skapande och rekreation.

bäst i stan!