KALENDARIUM

Vårterminen 2022

10/1 – Skolstart

28/2 – 4/3 – Sportlov – Föranmäld fritidsverksamhet

11-14/4 – Påsklov – Föranmäld fritidsverksamhet

10/6 – Skolavslutning

 

Jourfritids för konferensdagar anmäls senast samma måndag till expeditionen på Gamla Mariaskolan 08-508 400 74

Planering sker veckovis och anslås på MSV och i skolan, medlemmar får mail samt via Instagram.
En fast ram med veckoaktiviteter utformas tillsammans med eleverna, deras initiativ ges stort utrymme i allt från fysiska aktiviteter till skapande och rekreation.

MSV följer Stockholm stads rekommendationer under pandemin och delar upp barngruppen årskursvis med fokus på  utevistelse och inomhusaktiviteter uppdelat i mindre grupper.

bäst i stan!