KALENDARIUM

Vårterminen 2024 

16/1 BUNKERN kvällsverksamhet – premiär!
13/2 Soppkväll drop-in klockan 17.00-19.00 i Lilla matsalen på Södermalmsskolan.
V 9 :
26/2 – 1/3
Sportlov.
MSV-omsorg kl. 9.00-17.00 för anmälda elever.
13/3 Personalkonferens. MSV stänger kl 15.30 (Jourfritids kräver föranmälan).
15/3 Studiedag. MSV-omsorg  för anmälda barn (görs via påsklovslänk).
22/3 Öppen scen
V.14:
29/3-5/4
Påsklov.
MSV-omsorg kl. 9.00-17.00 för anmälda elever. 
11/4 MSV-DISCO!! kl. 18.30-21.00
1/5 Lovdag – Första maj.
9/5 Lovdag – Kristihimmelfärds dag.
10/5 Klämdag. Omsorg kräver föranmälan
15/5 Tårttävling
27/5 Studiedag, omsorg kräver föranmälan
4/6 Avslutningsfest årskurs 6
6/6 Lovdag – Nationaldagen.
7/6 Klämdag, omsorg kräver föranmälan.
12/6 Skolavslutning
13/6 Personalkonferens, MSV stänger kl 14.30 på sommarlovets första dag. Jourfritids kräver föranmälan. 
13/6 – 28/6  + augusti  tom skolstart Sommarfritids MSV, omsorg kräver föranmälan
Juli MSV STÄNGT

Jourfritids för konferensdagar anmäls senast samma måndag till expeditionen på Gamla Mariaskolan 08-508 400 74

Planering sker veckovis och anslås på MSV, i skolan och via mail. 
En fast ram med veckoaktiviteter utformas tillsammans med eleverna, deras initiativ ges stort utrymme i allt från fysiska aktiviteter till skapande och rekreation.

bäst i stan!