Vår historia

Mellanstadieverksamheten, MSV, startade hösten 1989.
Den 18 augusti 1993 skedde en nystart för MSV då den nybildade föräldraföreningen tog över ansvaret för verksamheten.
I maj 2014 firade verksamheten 20 år som föräldradriven förening.
Numera finns vi i Södermalmsskolans lokaler och verksamheten har utvecklats och erbjuder förutom eftermiddagsverksamhet även kvällsverksamhet för äldre elever.
Personalen som idag arbetar på MSV har varit med från starten 1989 och har utvecklat verksamheten till vad den är idag. Vi står för trygghet, kontinuitet och samarbete mellan hem och skola.

bäst i stan!