TRADITIONER

 DISCO

En gång per termin har vi ett stort disco, ett samarbete med Björngårdsskolans mellanstadieklubb och föräldrar.

TÅRTTÄVLING

På vårterminen har vi vår stora tårttävling. Barnen tävlar i smågrupper om vilka som gör den mest fantasifulla skapelsen.

ÖPPEN SCEN

Uppträdande i samarbete med skolan för elever i årskurs 4-9.Barnen tränar på MSV och framför eget material för skolans elever på mentorstid vid två tillfällen per termin.

bäst i stan!