TRADITIONER

 DISCO
En gång per termin har vi ett stort disco,  i samarbete med alla föräldrar.

TÅRTTÄVLING
På vårterminen har vi vår stora tårttävling. Barnen tävlar i smågrupper om vilka som gör den mest fantasifulla skapelsen.

ÖPPEN SCEN
Uppträdande i samarbete med skolan för elever i årskurs 4-9.
Barnen tränar på MSV och framför eget material för skolans elever på mentorstid vid två tillfällen per termin.

bäst i stan!