TRADITIONER

 DISCO

En gång per termin har vi ett stort disco, ett samarbete med Björngårdsskolans mellanstadieklubb och föräldrar.

TÅRTTÄVLING

På vårterminen har vi vår stora tårttävling. Barnen tävlar i smågrupper om vilka som gör den mest fantasifulla skapelsen.

TERMINSAVSLUTNING

Vårterminen avslutas med en cabaret i något mindre format där barnen har möjlighet att framföra eget material om de så vill.

bäst i stan!