BUNKERN

BUNKERN – kvällsverksamhet
Bunkern kunde vi starta genom att vi erhöll en större privat donation via Maria församling 2001. Efter ett års öppethållande valde dåvarande stadsdelsnämnd för Maria Gamla Stan att ge bidrag till fortsatt verksamhet.

I nuläget drivs BUNKERN av bidrag från Stadsdelsnämnden.
Med föräldraföreningens hjälp fortsätter vi uppvakta politiker och tjänstemän för att få fortsätta driva verksamheten. Varje år söker vi nya anslag för att bedriva Bunkern i föräldraföreningens regi.

Vi på MSV är glada att kunna erbjuda denna åldersgrupp en verksamhet de behöver. Yngre tonåringar saknar en bra mötesplats kvällstid i vår närmiljö. Vi börjar med elever i årskurs 6 och bygger på upp i åren.

Grunden i verksamheten är ett café som under personalens överseende drivs av barnen. I vår hemvist skapar vi en trivsam mötesplats med MSV personal och bl.a. tillgång till pingis, biljard, tv-spel, dator, musik och filmvisning. Vi tar tillvara på elevernas idéer och har turneringar och filmkvällar. Vi besöker föreningar och gör gemensamma aktiviteter i närmiljön.

bäst i stan!