kontakt MSV

Timmermansgatan 21
118 55 Stockholm
Telefon: 08-508 409 54
Mobil: 076-124 09 54

Verksamhetsansvarig: Katta Löf Johansson
katarina.lof.johansson@edu.stockholm.se

Ingen verksamhet är så bra att den inte kan förbättras
MSV har som målsättning att erbjuda en miljö med aktiviteter som svarar mot alla elevers behov. För att kunna leva upp till den här ambitionen är det till stor hjälp att få veta om någonting i verksamheten inte fungerar eller inte känns bra för ditt barn (positiva synpunkter är också värdefulla och välkomna).

För att framföra synpunkter eller klagomål, kontakta MSVs verksamhetsansvarig, Katarina Löf Johansson  katarina.lof.johansson@edu.stockholm.se eller MSVs styrelse info@msvstockholm.se

Önskar ni lämna synpunkter anonymt adresseras dessa till:
MSV Södermalmsskolan
Timmermansgatan 21
118 55 Stockholm

Återkoppling angående åtgärder etc ges av MSVs verksamhetsansvarig och/eller styrelse (undantaget anonymt framförda synpunkter) inom 10 dagar.

bäst i stan!