ANMÄLAN

INFORMATION OM ANMÄLAN OCH AVGIFTER

Medlemskap i mellanstadieverksamheten ” MSV ” registreras via MSV:s hemsida för varje barn som ska delta i verksamheten och ett medlemsavtal ska skrivas under av samtliga vårdnadshavare.

Anmälan sker via Föreningshuset genom det här formuläret.

Efter att anmälan är gjord kommer du få ett mejl med en länk till det medlemsavtal som måste skrivas under och skickas in. Du kan även hitta medlemsavtalet via den här länken.

Anmälan är bindande och MSV tillämpar numera löpande medlemskap. En månads uppsägningstid gäller under pågående läsår.

MSV är öppen för alla barn med rätt till öppen fritidsverksamhet som är folkbokförda inom Stockholms Stad.

Om fler barn skulle anmäla sig än vad MSV kan ta emot tillämpas enkla köregler:

I första hand ges plats till elever som är inskrivna i åk 4-6 på Södermalmsskolan.
I andra hand ges plats till elever som har varit inskrivna på Södermalmsskolan men som av någon anledning har bytt skola.
I tredje hand ges plats till elever som är folkbokförda på adress i närområdet.
I fjärde hand ges plats till övriga elever i turordning efter inkommande av ansökan.

Avgifter för läsår 2018/2019

årskurs 4: 630 kr/månad
årskurs 5: 509 kr/månad
årskurs 6: 413 kr/månad (inkluderar kvällsverksamhet för årskurs 6).

Avgiften betalas 11 månader/år och i förskott. Fakturan skickas till barnets adress om inte annat angivits i anmälningsblanketten. Extra avgifter tas ut för vissa aktiviteter. Under juli månad är MSV stängt, vid behov köper vi in omsorg via Södermalmsskolan. Nyanmälda 4:or är välkomna till Södermalmsskolans sommarfritids c:a en vecka innan skolstart i augusti (datum fastställs under vårterminen). MSVs ordinarie verksamhet öppnar vid skolstart.

 

bäst i stan!