KALENDARIUM

 

Vårterminen 2019 

9/1     Skolskart

15/1       BUNKERN kvällsverksamhet

29/ 1    Föräldramöte ÅK 3 MSV

5/2     SOPPKVÄLL middag på MSV

11/2     Utvecklingssamtal MSV öppnar 12.30

13/2     FIXARKVÄLL på MSV

14/2     Utvecklingssamtal MSV öppnar 12.30

15/2    Utvecklingssamtal MSV öppnar 12.30

Vecka 9 SPORTLOV

13/3    Konferens MSV STÄNGER 15.30 Jourfritids

21/3  MSV DISCO 18.30-21.30

Vecka 16 PÅSKLOV

2/5 MSV TÅRTTÄVLING

29/5 Studiedag MSV öppet för anmälda elever

30/5 Kristi himmelfärdsdag lov MSV stängt

31/5 Klämdag MSV jourfritids för anmälda barn

4/6 6-ornas avslutningsmiddag på BUNKERN

5/6 VATTENBATALJ

11/6 Skolavslutning

12/6 Konferens MSV STÄNGER 15.30 Jourfritids

Sommaromsorg för anmälda barn vecka 24-26 samt 32-33 på MSV.

Jourfritids för konferensdagar anmäls senast samma måndag till expeditionen på Gamla Maria skolan 508 400 74

 

 

bäst i stan!