Teater KULHUSET

Våra barn deltog i Teaterföreställningen ” De jag egentligen är” Unga Klaras rollspel om identitet.Totalteater med publikens deltagande. Denna saga börjar med  …….där Alex agerade pappa,Leo kristallkrona och Kakan träd!Efteråt blev några av barnen intervjuade av några unga kulturarbetare.

kulhuset torskulhuset tors2kulhuset tors3kulhuset tors5